5 факти за neoCloud

1Прв вистински “cloud computing” провајдер во Македонија според VMware Cloud Provider програмата и HPE Partner Ready for Service Providers програмата.

2Единствен Cloud оператор во Македонија, каде сите услуги се обезбедени преку 2 дата-центри во Stretched Metro Cluster конфигурација за поголема достапност.

3Уникатно искуство преку услужни каталози, едниствени кориснички имиња и лозинки. За било која услуга од портфолиото на neoCloud се користи SSO услуга.

4Комплетна автоматизација на сите процеси, со цел намалување на можностите за грешка и поголема ефикасност.

5neoCloud е дизајниран, управуван и одржуван од врвни експерти со највисоки сертификации во областа на обединети инфраструктури, виртуелизација, безбедност и “cloud computing”.

Log in