СитеIaaSSaaS
vDCInfrastructure as a Service
Virtual Data Center (VDC) e високодостапна и безбедна околина за користење на виртуелни машини во сопствен, изолиран, виртуелен дата центар.
од 2.418 ден.Повеќе
Backup VDCInfrastructure as a Service
Backup VDC е услуга за бекапирање на виртуелни машини од VDC со можност за запишување на диск и/или лента, интеграција со апликации и можност за враќање од web портал.
од 999 ден.Повеќе
DRAAS-ZInfrastructure as a Service
DRaaS-Z е Disaster Recovery услуга базирана на Zerto за репликација на виртуелни машини од on-premise инфраструктура на клиентите во виртуелен дата центар.
од 4.458 ден.Повеќе
BRSInfrastructure as a Service
Backup and Replication Services (BRS) е професионално cloud решение за заштита на податоци и нивно враќање, со можност за бекап, disaster recovery или и двете.
Повеќе
neodocSoftware as a Service
neodoc e документ менаџмент систем
кој овозможува ефикасно преземање, заштита, споделување и архивирање на електронските документи на компаниите.
Повеќе
Microsoft 365Software as a Service
Работете од било каде, во било кое време, без да се грижите за достапноста и безбедноста на податоците, како и за навремени софтверски ажурирања.
од 300 ден.Повеќе
vDCInfrastructure as a Service
Virtual Data Center (VDC) e високодостапна и безбедна околина за користење на виртуелни машини во сопствен, изолиран, виртуелен дата центар.
од 2.418 ден.Повеќе
Backup VDCInfrastructure as a Service
Backup VDC е услуга за бекапирање на виртуелни машини од VDC со можност за запишување на диск и/или лента, интеграција со апликации и можност за враќање од web портал.
од 999 ден.Повеќе
DRAAS-ZInfrastructure as a Service
DRaaS-Z е Disaster Recovery услуга базирана на Zerto за репликација на виртуелни машини од on-premise инфраструктура на клиентите во виртуелен дата центар.
од 4.458 ден.Повеќе
BRSInfrastructure as a Service
Backup and Replication Services (BRS) е професионално cloud решение за заштита на податоци и нивно враќање, со можност за бекап, disaster recovery или и двете.
Повеќе
neodocSoftware as a Service
neodoc e документ менаџмент систем
кој овозможува ефикасно преземање, заштита, споделување и архивирање на електронските документи на компаниите.
Повеќе
Microsoft 365Software as a Service
Работете од било каде, во било кое време, без да се грижите за достапноста и безбедноста на податоците, како и за навремени софтверски ажурирања.
од 300 ден.Повеќе

Log in