СитеIaaSSaaS
vDCInfrastructure as a Service
Virtual Data Center (VDC) e високодостапна и безбедна околина за користење на виртуелни машини во сопствен, изолиран, виртуелен дата-центар.
од 2.418 ден. Повеќе
Backup VDCInfrastructure as a Service
Backup VDC е услуга за бекапирање на виртуелни машини од vDC со можност
за запишување на диск и/или лента, интеграција со апликации и можност за враќање од web портал.
од 999 ден.Повеќе
DRAAS-ZInfrastructure as a Service
DRaaS-Z е Disaster Recovery решение базирано на Zerto за репликација на виртуелни машини од on-premise инфраструктура на клиентите во виртуелен дата-центар.
од 4.458 ден.Повеќе
BRSInfrastructure as a Service
Backup and Replication Services е професионално cloud решение за заштита на податоци и нивно враќање, со можност за бекап, disaster recovery или и двете.
Повеќе
neodocSoftware as a Service
neodoc e документ менаџмент систем
кој овозможува ефикасно преземање, заштита, споделување и архивирање
на електронските документи на компаниите.
од 1.915 ден.Повеќе
Office 365Software as a Service
Работете од било каде, во било кое време, без да се грижите за
безбедноста на податоците, ризикот
од нивно губење, и за навремени софтверски ажурирања.
од 300 ден.Повеќе
VEMSYSSoftware as a Service
Vehicle Enterprise Management System (VEMSYS) е софтверска услуга за издавање на патни налози и товарни листи како и комплетно управување со возниот парк на компаниите.
Наскоро
vDCInfrastructure as a Service
Virtual Data Center (VDC) e високодостапна и безбедна околина за користење на виртуелни машини во сопствен, изолиран, виртуелен дата-центар.
од 2.418 ден. Повеќе
Backup VDCInfrastructure as a Service
Backup VDC е услуга за бекапирање на виртуелни машини од vDC со можност
за запишување на диск и/или лента, интеграција со апликации и можност за враќање од web портал.
од 999 ден.Повеќе
DRAAS-ZInfrastructure as a Service
DRaaS-Z е Disaster Recovery решение базирано на Zerto за репликација на виртуелни машини од on-premise инфраструктура на клиентите во виртуелен дата-центар.
од 4.458 ден.Повеќе
BRSInfrastructure as a Service
Backup and Replication Services е професионално cloud решение за заштита на податоци и нивно враќање, со можност за бекап, disaster recovery или и двете.
Повеќе
neodocSoftware as a Service
neodoc e документ менаџмент систем
кој овозможува ефикасно преземање, заштита, споделување и архивирање
на електронските документи на компаниите.
од 1.915 ден.Повеќе
Office 365Software as a Service
Работете од било каде, во било кое време, без да се грижите за
безбедноста на податоците, ризикот
од нивно губење, и за навремени софтверски ажурирања.
од 300 ден.Повеќе
VEMSYSSoftware as a Service
Vehicle Enterprise Management System (VEMSYS) е софтверска услуга за издавање на патни налози и товарни листи како и комплетно управување со возниот парк на компаниите.
Наскоро

Log in