neodoc претставува софтверска “cloud computing” услуга (SaaS) од сопствено производство. Покрај управувањето со документи, neodoc е комплетен систем за управување со бизнис процесите на компаниите, споделување на информации, колаборација и архивско работење. Системот е поставен на високодостапна и скалабилна околина, нудејќи беспрекорно корисничко искуство, од било каде, од било кој уред и во било кое време.

Пребарување
neodoc поседува уникатен систем за пребарување на потребните информации, по име на датотека, содржина во датотеката, како и по нејзините мета податоци.
Следливост
При секоја промена на документите истите се верзионираат. Преку интегрираните работни процеси документите никогаш не може да се изгубат или заборават.
Безбедност
Околината во која се чуваат податоците е безбедна во поглед на вируси (како на пример cryptolocker), неовластени пристапувања и модификации.
Електронска архива
Едноставен и брз пристап до архивираните информации. Деловодник според актуелните законски регулативи со класификација на влезно/излезните документи.

Придобивките од користењето на neodoc услугата се многубројни, но накратко би ги издвоиле следниве:

  •   Складирање и организирање на целата документација на компанијата во еден единствен систем
  •   Намалување на времето потребно за пребарување
  •   Намалување на трошоците потребни за архивирање и управување со документите
  •   Овозможено користење на бизнис процеси (workflows) за проследување на документи и лесно следење на истите
  •   Покривање на законски пропишаното деловодничко работење во архива со запазување на сите законски регулативи и норми
  •   Мобилност – пристап од било каде во било кое време
  •   Поголема заштита на околината
Контакт

Сакате да нарачате пакет од neodoc услугата?

Испратете барање и набрзо ќе бидете контактирани од нашиот продажен тим.

ПакетиДедициранаФункционалностиГалеријаДокументиДемо

neodoc Пакети

Споредете ги neodoc пакетите и одберете го Вашиот пакет

Team Office Corporate Enterprise
Број на корисници Team5 Office10 Corporate25 Enterprise50
Големина на простор Team10GB Office25GB Corporate75GB Enterprise200GB
Месечна претплата од Team1.915,00 ден. Office3.787,00 ден. Corporate9.575,00 ден. Enterprise22.287,00 ден.

 

Дополнителни ресурси и услуги Цена
Дополнителен 1 (еден) корисник 169,00 ден.
Дополнителен 1GB простор 109,00 ден.
Преземање на постоечки електронски податоци над 1GB 2.781,00 ден.
Скенирање на физички документи и нивно импортирање (1000 листа) 8.000,00 ден.
Експортирање на податоци од системот Не се наплаќа
Максималната дозволена големина на датотека која може да се прикачи на системот е 2GB.

Сите цени се без вклучен ДДВ од 18%.
Услугата е достапна без обврзувачки договор.

Нарачајте ја услугата neodoc во дедицирана околина и добијте неограничен број на корисници и неограничен простор за складирање на Вашите податоци.

За повеќе информации контактирајте нѐ директно на:
Тел:    +389 (0)2 55 11 222
Email:    sales@neocloud.mk

Контакт

Платформа
Управување со документи
Бизнис процеси
Архивско работење
Нотификации
Пребарување
До демо верзијата на neodoc може да пристапите преку следниот линк:

https://neodoc.neocloud.mk

Корисничко име Лозинка
Архива: Е-деловодник, Заведување на документ, Заведување и креирање на попис на акти Корисничко имеarhivar.admin@demo.com Лозинкаdemo@123
Продажба: Заведување на понуди, Ценовници, Промотивни и маркетинг материјали Корисничко имеsales@demo.com Лозинкаdemo@123
Финансии: Влезни и излезни фактури, биланси и извештаи, тековно благајничко заведување Корисничко имеfinansii@demo.com Лозинкаdemo@123

Log in