Backup VDC

Protected by Veeam

Backup VDC е надополнување на услугата Virtual Data Center (VDC) во делот на професионален бекап. Со оваа услуга, клиентите добиваат професионално бекап решение за изнајмената виртуелна инфрструктура во neoCloud. Решението е заштитено од Veeam®, кое е најнапредното решение за резервна копија на виртуелни околини. Главни карактеристики на решението се:

Едноставност
Без употреба на бекап агенти, сите бекапи се апликативно конзистентни.
Прегледност
Комплетен увид во бекапите и можност за restore преку веб портал, каде може да вратите цела виртуелна машина или фајл.
Ефикасност
Бекапот е брз, без никаков импакт врз инфраструктурата која се бекапира.
Транспарентност
Наплата по виртуелен систем и количината на податоците кои се штитат, избегнувајќи скриени трошоци и комплицирани калкулации.

 Безбедност

Подобрена со Backup Immutability, услугата добива многу важна функционалност која драстично ќе придонесе за зголемување на безбедноста на податоците складирани во neoCloud. Преку оваа функционалност, резервните копии зачувани во нашите складишта нема да бидат променети или избришани, случајно или намерно, сѐ додека не истече нивното зададено време за складирање.

Главните предности и придобивки на решението кои накратко би ги издвоиле се:

  •  Дуплицирање на резервни копии на две локации поради поголема безбедност на податоците
  •  Безбедност на податоците – безбедна и редундантна околина, гаранција од производителот за интегритет на резервните копии како и можност за енкрипција
  •  Можност за чување на резервна копија на лента (LTO6)
  •  Дневен инкрементален бекап кој се третира како целосен бекап
  •  Поддржани апликации: Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Oracle Database
  •  Можност за враќање само на податок (датотека, објект, порака, табела итн.)*


*За грануларно враќање на податоците, погледнете го техничкиот опис за подетални информации.

Контакт

Сакате да ја нарачате Backup for VDC услугата?

Испратете барање и набрзо ќе бидете контактирани од нашиот продажен тим.

ЦеновникТехнички описДокументи

Пакети за Backup VDC услугата

Standard Advanced
Број на виртуелни машини 1 1
Големина на заштитени податоци (GB) 100 100
14 дневни бекапи вклучено вклучено
GFS бекап (4 неделни, 6 месечни и годишни бекапи) / вклучено
Бекап на апликативно ниво вклучено вклучено
Месечна претплата од 999,00 ден. 1.499,00 ден.

Дополнителни цени за Backup VDC

Единица Месечна Цена
Дополнителна виртуелна машина* 1 729,00 ден.
Дополнитeлна количина на заштитени податоци во Standard Пакет (GB) 100 399,00 ден.
Дополнитeлна количина на заштитени податоци во Advanced Пакет (GB) 100 799,00 ден.
Закупување на LTO6 лента (2.5TB)** 1 2.999,00 ден.
Конфигурација на бекап политика Не се наплаќа
Враќање на податоци преку портал (самопослужување) Не се наплаќа
Враќање на податоци од страна на neoCloud Support По барање 450,00 ден.
Враќање на податоци на апликативно ниво По барање 650,00 ден.

Цените се без вклучен ДДВ

*За бекапирање на повеќе виртуелни машини со капацитет помал или еднаков на одбраниот пакет, потребно е да се докупат соодветен број на виртуелни машини.
**За повеќе информации за бекап на лента, погледнете во техничкиот опис.

Поради драстичните измени во процесот на зачувување и враќање од резервна копија во следната верзија на софтверот од Veeam, техничкиот опис не е објавен.

Во меѓувреме, доколку сте заинтересирани за подетални информации, контактирајте нè директно на:
Тел:    +389 (0)2 55 11 222
Email:    sales@neocloud.mk

Контакт

Барање за користење на neoCloud услуга

Veeam is a registered trademark of Veeam Software.

Log in