Backup vDC

Protected by Veeam

Услугата е надополнување на vDC (Виртуелен Дата Центар) понудата во делот на професионален бекап. Со Backup vDC клиентите добиваат професионално бекап решение за изнајмената виртуелна инфрструктура во neoCloud. Решението е заштитено од Veeam®, кое е најнапредното решение за резервна копија на виртуелни околини. Главни карактеристики на решението се:

Едноставност
Без употреба на бекап агенти, сите бекапи се апликативно конзистентни.
Прегледност
Комплетен увид во бекапите и можност за restore преку веб портал, каде може да вратите цела виртуелна машина или фајл.
Ефикасност
Бекапот е брз, без никаков импакт врз инфраструктурата која се бекапира.
Транспарентност
Наплата по виртуелен систем и количината на податоците кои се штитат, избегнувајќи скриени трошоци и комплицирани калкулации.

Главните предности и придобивки на решението кои накратко би ги издвоиле се:

  •   Дуплицирање на резервни копии на две локации поради поголема безбедност на податоците
  •   Безбедност на податоците – безбедна и редундантна околина, гаранција од производителот за интегритет на резервните копии како и можност за енкрипција
  •   Можност за чување на резервна копија на лента (LTO6)
  •   Дневен инкрементален бекап кој се третира како целосен бекап
  •   Поддржани апликации: Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Oracle Database
  •   Можност за враќање само на податок (датотека, објект, порака, табела итн.)*

 
*За грануларно враќање на податоците, погледнете го техничкиот опис за подетални информации.

Контакт

Сакате да ја нарачате Backup for vDC услугата?

Испратете барање и набрзо ќе бидете контактирани од нашиот продажен тим.

ЦеновникТехнички описГалеријаДокументи

Backup vDC ценовник

Споредете ги Backup vDC пакетите и одберете го Вашиот пакет

Standard Advanced
Број на виртуелни машини Standard1 Advanced1
Големина на заштитени податоци Standard100GB Advanced100GB
14 дневни бекапи Standardвклучено Advancedвклучено
GFS бекап (4 неделни, 3 месечни, 2 квартални и годишни бекапи) Standard/ Advancedвклучено
Бекап на апликативно ниво Standardвклучено Advancedвклучено
Месечна претплата од Standard999,00 ден. Advanced1.499,00 ден.
Дополнителни ресурси и услуги Единица Цена
Дополнителна виртуелна машина* 1 VM 729,00 ден. / месечно
Дополнитeлна количина на заштитени податоци во Standard Пакет 100GB 399,00 ден. / месечно
Дополнитeлна количина на заштитени податоци во Advanced Пакет 100GB 799,00 ден. / месечно
Бекап на лента** 2.5TB 2.999,00 ден. / месечно
Конфигурација на бекап политика Не се наплаќа
Враќање на податоци преку портал (самопослужување) Не се наплаќа
Враќање на податоци од страна на neoCloud Support 450,00 ден.
Враќање на податоци на апликативно ниво 650,00 ден.

Цените се без вклучен ДДВ од 18%.
*За бекапирање на повеќе виртуелни машини со капацитет помал или еднаков на одбраниот пакет, потребно е да се докупат соодветен број на виртуелни машини.
**За повеќе информации за бекап на лента, погледнете во техничкиот опис.

Поради драстичните измени во процесот на зачувување и враќање од резервна копија во следната верзија на софтверот од Veeam, техничкиот опис не е објавен.

Во меѓувреме, доколку сте заинтересирани за подетални информации, контактирајте нè директно на:
Тел:    +389 (0)2 55 11 222
Email:    sales@neocloud.mk

Контакт

Барање за користење на neoCloud услуга

Veeam is a registered trademark of Veeam Software.

Log in