vDC – Виртуелен Дата-Центар

Powered by VMware vCloud Director

vDC претставува инфраструктурна “cloud computing” услуга, од портфолиото на услугите на neoCloud. Всушност, vDC e високодостапна и безбедна околина за користење на виртуелни машини (сервери) за која и да е организација, без разлика на нејзината големина, како и за физички лица. Главните предности на vDC се:

Високодостапна околина
Системот е поставен во два географски дистанцирани дата-центри во Р. Македонија и функционира како една целина. Во секој дата-центар сите компоненти се дуплирани и заштитени со најновата технологија за напојување.
Лесно надградлива
Во случај на крајниот корисник да му се потребни дополнителни ресурси, додавањето на истите е прашање на минути (преку преминување од еден на друг пакет).
Безбедна
Пристапот до vDC е преку енкриптирана комуникација на web портал, заштитена со Next Generation Firewall-и и IPS-и. Дополнително, на клиентот му е овозможено бесплатно користење на дедициран софтверски firewall и router.
Скалабилност и флексибилност
Без разлика дали на клиентот му е потребна нова виртуелна машина или дополнителни ресурси на постоечките виртуелни машини, провизионирањето е пократко од 5 минути.

Придобивките од користењето на vDC “cloud computing” услугата се многубројни, но накратко би ги издвоиле следниве:

  •   Поголема транспарентност, следливост и предвидливост во ИКТ трошоците
  •   Наплата според потрошените ресурси во текот на месецот
  •   Високодостапна платформа која ги задоволува и највисоките стандарди
  •   Мобилност – пристап од било каде во било кое време
  •   Пократко време на реализација на потребите и идеите
  •   Лиценцен модел кој овозможува користење на потребните софтвери на месечно изнајмување
Контакт

Сакате да нарачате пакет од vDC услугата?

Испратете барање и набрзо ќе бидете контактирани од нашиот продажен тим.

ПакетиЦеновникГалеријаЧести прашањаДокументи

vDC Пакети

Споредете ги vDC пакетите и одберете го Вашиот пакет

Start Basic Advanced Premium
Брзина на процесор Start1,8GHz Basic2,0GHz Advanced2,4GHz Premium2,8GHz
Вклучени/максимум процесори во пакетот Start2/6vCPU Basic4/10vCPU Advanced8/16vCPU Premium12/32vCPU
Вклучена/максимум меморија во пакетот Start2/6GB Basic6/16GB Advanced8/32GB Premium12/64GB
Вклучен/максимум дисковен капацитет во пакетот (SATA) Start20/200GB Basic40/500GB Advanced80/1.000GB Premium100/2.000GB*
Mаксимум дисковен капацитет во пакетот (SAS R5) Startнема можност Basicнема можност Advanced200GB* Premium400GB*
Mаксимум дисковен капацитет во пакетот (SAS R1) Startнема можност Basicнема можност Advancedнема можност Premium200GB*
Вклучена/максимум интернет брзина (up/dl) во пакетот Start2/10Mbps Basic5/15Mbps Advanced10/50Mbps Premium20/100Mbps
Вклучена/дополнителна јавна интернет IP адреса Start1/нема можност Basic1/нема можност Advanced2/има можност Premium2/има можност
Firewall уред (firewall, NAT и DHCP сервиси) Startвклучено Basicвклучено Advancedвклучено Premiumвклучено
Load-balancer Startнема можност Basicима можност Advancedвклучено Premiumвклучено
IPSec VPN Startима можност Basicима можност Advancedима можност Premiumима можност
Лиценцирани и open-source оперативни системи/софтвери Startима можност Basicима можност Advancedима можност Premiumима можност
Месечна претплата од Start2.418,00 ден. Basic5.871,00 ден. Advanced12.360,00 ден. Premium20.394,00 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ за договор на една година.
За договор на две години одобруваме попуст од 5%.
За договор на три години одобруваме попуст од 10%.
За договор на неопределено време цените се зголемуваат за 10%.

*Зголемување на лимитите е дозволено само во специјални случаи

РесурсЕдиницаЦена
vCPU - Виртуелен процесор1 vCPU 1,1736 ден. / час
vRAM - Виртуелен RAM1 GB vRAM 0,625 ден. / час
Дополнителен дисковен капацитет (SATA)10GB69,00 ден. / месечно
Дополнителен дисковен капацитет (SAS R5)10GB159,00 ден. / месечно
Дополнителен дисковен капацитет (SAS R1)10GB239,00 ден. / месечно
Јавна интернет IP адреса1 IP150,00 ден. / месечно
Капацитет на интернет линк1 Mbps (UL/DL)460,00 ден. / месечно
Load BalancerКористење550,00 ден. / месечно
IPSec VPN Тунел350,00 ден. / месечно
Дополнителен firewall уред (firewall, NAT и DHCP сервиси)Користење1.236,00 ден. / месечно
Microsoft Windows Server Standard (2008, 2008 R2, 2012 R2)Виртуелна машина2.590,00 ден. / месечно
Microsoft SQL Server 2012 Web Edition (со Microsoft Windows Server 2012 R2)Виртуелна машина3.899,00 ден. / месечно
Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition (со Microsoft Windows Server 2008 R2)Виртуелна машина23.650,00 ден. / месечно
Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition (со Microsoft Windows Server 2012 R2)Виртуелна машина23.650,00 ден. / месечно
CentOS 6.5, Debian 7.6, Ubuntu LTS 14.04Виртуелна машина0,00 ден. / месечно

Сите цени се со вклучен ДДВ за договор на минимум една година

Кои се предусловите за користење на vDC услугата?
Дали можам истовремено да користам повеќе пакети?
Во случај на користење на повеќе пакети како пристапувам до секој од нив?
Веќе поседувам Microsoft лиценца за оперативен систем. Дали истата можам да ја искористам во neoCloud?
Сакам да користам безбеден линк помеѓу мојата компанија и vDC. Кои се моите опции?
Што се случува со моите податоци по истекот на услугата?

Log in